โครงการข้อดีมีสุขด้วยสมุนไพรไทย

โครงการข้อดีมีสุขด้วยสมุนไพรไทย ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยโรงเรียนเตรียมผู้…

Read More

กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดพระบาทนางรอง ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดพระบาทนางรอง ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 27 เมษายน 2566 องค์การบริหารส…

Read More

โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำวงย้อนยุค โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ อบต.บ้านดง

โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำวงย้อนยุค โรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ อบต.บ้านดง วันที่ 26 เ…

Read More

กิจกรรมบวงสรวงและสักการะเจ้าพ่อประตูผา ประจำปี 2566

กิจกรรมบวงสรวงและสักการะเจ้าพ่อประตูผา ประจำปี 2566 วันที่ 22 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่ว…

Read More

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีกรศึกษา 2565

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็…

Read More

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ประจำปี 2566

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ประจำปี 2566 วันที่ 20 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วน…

Read More

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านดง “บ้านดงเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านดง “บ้านดงเกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ดำเนิ…

Read More

โครงการฝึกอบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง ปี 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดโครงก…

Read More