สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้าง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้าง เพื่อสรรหาและ…

Read More

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดงเข้าร่วมกิจกรรมประชุม To Be Number One อำเภอแม่เมาะ

ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดงเข้าร่วมกิจกรรมประชุม To Be Number One อำเภอแม่เมาะ  

Read More