ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง  จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559ในวันที่ 8 มกราคม 2559

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านดง  จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559ในวันที่ 8 มกราคม 255…

Read More

อบต.บ้านดงจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อบต.บ้านดง จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยมงคล เพื่อถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล…

Read More