ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง สายจำปุย-ห้วยตาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาวัดท่าสี (งานหลังคา) บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More