ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง สายจำปุย-ห้วยตาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 2 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล…

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ต.บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ต.บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายห้วยแม่เฟือง ต.บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมหอฉันวัดพระบาทนางรอง ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสนามเด็กเล่นและปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 1 บ่อ บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More