ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจำปุย-ห้วยตาด รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.44-004 บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ต.บ้านดง

Read More

ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก (บ้านจำปุย-บ้านแม่ส้าน) และสามแยกทางไปบ้านแม่ก๋า บ้านแม่ส้าน หมู่ 6 ต.บ้านดง

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลบ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท…

Read More