ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดประถมศึกษา(สพฐ) จำนวน 4 แห่ง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านดง จำนวน 3 ศูนย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More