ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน…

Read More

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือ…

Read More

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More