กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 การประเมินความเสี…

Read More

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2566 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริ…

Read More

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตง พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าท…

Read More

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 การประเมินความเสี…

Read More

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประ…

Read More

มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานและการกำหนดมาตรการจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ …

Read More

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจร…

Read More