กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ…

Read More

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตง พร้อมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าท…

Read More

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2565           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง…

Read More

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 การประเมินความเสี…

Read More

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประ…

Read More

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้ความสำคัญกับ…

Read More

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ…

Read More

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 1) การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อกา…

Read More