รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ตามที่จังหวัดลำปางแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัต…

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต…

Read More

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรี…

Read More

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี…

Read More