รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2565 มาตรการส่งเสริม…

Read More

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2564

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2564  รายงานผลการประ…

Read More

มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

รายงานและการกำหนดมาตรการจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ …

Read More

มาตรการและการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2563

  มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อเพิ่มความโปร่…

Read More